Disability and Active Citenzship DACTIVE

Proiectul

Sumar

Proiectul D-ACTIVE are drept scop incurajarea cetateniei active si invatarea in randul unui grup tinta specific de adulti cu risc ridicat de marginalizare: persoane cu dizabilitati intelectuale. Partenerii de proiect (atat institutionali cat si privati) au identificat urmatoarele aspecte/probleme in ceea ce priveste grupul tinta:

 • dificultati in punerea in aplicare a activitatilor care vizeaza dezvoltarea competentelor cheie si de specialitate (in conformitate cu recomandarile propuse de catre Consiliul European la Conferinta de la Barcelona 12/05/2009 ET2020);
 • dificultati in furnizarea de metodologii/metode europene, cu scopul de a stimula dezvoltarea concreta de competente de baza sau de a deveni cetateni activi si de a gasi locuri de munca mai bune.

Durata

2 ani

Obiective

Obiectivele generale includ:

 • dezvoltarea de abordari inovatoare de invatare, in scopul de a favoriza integrarea persoanelor marginalizate şi defavorizate (persoane cu dizabilitati intelectuale) in societate si pe piata fortei de munca;
 • dezvoltarea de sisteme care să permită schimbul de bune practici in ceea ce priveste educatia persoanelor defavorizate prin promovarea de oportunitati de invatare bazate pe participarea la activitati conectate la comunitatea locala.

Obiective specifice:

 • crearea si experimentarea de modele aplicative de instrumente de lucru, modele de cursuri de formare care vizeaza stimularea participarii la cetatenia activa a persoanelor cu dizabilitati intelectuale;
 • crearea de modele si instrumente utilizabile la nivel european pentru profesionisti, specialisti in pedagogie/educatie, companii publice si private de educatie si formare profesionala, familii si asociatii ale persoanelor cu dizabilitati.

Aceste obiective vor fi atinse prin intermediul a doua faze de experimentare, care includ:

 1. o actiune de cercetare efectuatape esantioane, in conformitate cu parametrii de referinta ICF in 5 tari, pentru o evaluare clară si constanta a situatiei initiale a grupului tinta;
 2. identificarea liniilor directoare pentru realizarea experimentarii conform criteriilor ICF si liniilor directoare ale Consiliului European;
 3. prima faza de experimentare: implementarea unui curs-model care vizeaza specialistii in pedagogie/educatie ce lucreaza cu grupul tinta;
 4. a doua faza de experimentare: implementarea unui curs-model care vizează persoanele cu handicap si care va fi realizat de catre specialisti in pedagogie/educatie instruiti/formati in prealabil.

Rezultate

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

 • die Erstellung eines Handbuchs und versuchsweise Durchführung eines Musterkurses zur Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen; damit sollen Maßnahmen umgesetzt werden, mit Hilfe derer Menschen mit Lernschwierigkeiten eine aktive Bürgerschaft entwickeln können;
 • die Erstellung eines Handbuchs und die versuchsweise Durchführung eines Musterkurses, den ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen bei ihrer Arbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten nutzen können;
 • eine ständige Online-Plattform zur Beschaffung von Tools sowie zur Sammlung und zum Vergleich der Daten aus der Forschungsarbeit.

Zu den geplanten Auswirkungen zählen:

 • die Realisierung von Interventionsmodellen, die auf europäischer Ebene anerkannt und nutzbar sind;
 • die Nutzung der geschaffenen Modelle in der pädagogischen Arbeit sowie bei der Programmerstellung, in der Forschung und beim Vergleich in verschiedenen europäischen Ländern;
 • eine Verbesserung der Lebensqualität für Menschen mit Lernschwierigkeiten und deren Familien;
 • die Entwicklung von Möglichkeiten, ihr Recht auf eine aktive Bürgerschaft auszuüben;
 • das Erreichen der Zielsetzungen des Europäischen Rates.

^ Back to Top

logo Lifelong Learning Programme (LLP) The D-Active Project (Disability and Active Citizenship - LLP / Grundtvig - Multilateral Projects - Ref. 510773-LLP-1-2010-1-ITGRUNDTVIG-GMP) has been funded with support from the European Commission, represented by the Education and Culture DG. This publication reflects the views only of the author/project group, and neither the Commission nor the DG can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

D-Active - Disability and Active Citizenship - LLP / Grundtvig - Multilateral Projects - Ref. 510773-LLP-1-2010-1-ITGRUNDTVIG-GMP
Coordinator: Co&So Firenze – Via L. Pellas, 20 A/B – 50141 Firenze ITALY – t +39 055 45 04 74 – f +39 055 45 08 00 – www.coeso.org